Organizovana obuka za ljekare za smanjenje predrasuda i diskriminacije prema LGBTI osobama u zdravstvenom sistemu

Tokom vikenda (15. i 16. juna) nevladine organizacije LGBTIQ Socijalni Centar i LGBT Forum Progres organizovale su u Kolašinu obuku namijenjenu ljekarima u cilju poboljšanja informisanosti, kapaciteta i profesionalnog djelovanja u kontekstu stereotipa, predrasuda i diskriminacije prema LGBTI osobama u zdravstvenom sistemu. Obuci su prisustvovali ljekari iz Pljevalja, Bijelog Polja, Mojkovca i Podgorice.

Tokom prvog dana obuke predavanje je održao dr iur. Jovan Kojičić, profesor prava i gostujući profesor na Univerzitetu u Getingenu i Univerzitetu u Pasau-u (SR Njemačka). Predavanje dr Kojičića fokusiralo se na normativni okvir zdravstvene zaštite LGBTI osoba u Crnoj Gori, kao i na okolnosti manjinskog stresa, predrasude i poteškoće koje crnogorska LGBTI zajednica ima u kontekstu pristupa zdravstvenom sistemu u državi.

Drugi dan treninga obilježilo je predavanje dr Aleksandre Marjanović, specijalistkinje socijalne medicine i zaštitnice prava pacijenata u okviru Instituta za javno zdravlje Crne Gore, koja je učesnicima/cama podijelila iskustva i znanja u domenu prevazilaženja stigme i predrasuda u liječenju HIV-a i hepatitisa, kao i najboljim praksama u kontekstu tretmana HIV-a i hepatitisa.

Oba dana obuke obilježila je konstruktivna diskusija o specifičnostima i preprekama pristupa LGBTI osoba zdravstvenom sistemu, stigmi koja često prati i otežava pristup zdravlju ovoj zajednici, kao i direktnoj ulozi ljekara i medicinskih radnika u smanjenju ovih negativnih fenomena.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Zdravlje bez predrasuda – zajedno za inkluzivnu zdravstvenu zaštitu i osnaživanje LGBTI osoba“ koji partnerski realizuju LGBTIQ Socijalni Centar i LGBT Forum Progres uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.