Ciljevi i djelatnosti

Ciljevi

 1. Povezivanje i socijalizacija LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, te zaštita i promocija njihovih ljudskih prava i sloboda;
 2. Pružanje i obezbjeđivanje sigurnog prostora i uslova za socijalni život LGBTIQ osoba u Crnoj Gori;
 3. Unapređenje socijalnog, kulturnog, obrazovnog, naučnog, zabavnog, umjetničkog, sportskog i zdravstvenog života i sadržaja za LGBTIQ zajednicu;
 4. Unapređenje kvaliteta politika i prakse koji se odnose na socijalni, kulturni, obrazovni, naučni, zabavni, umjetnički, sportski život LGBTIQ zajednice i zdravstvene zaštite njenih pripadnika;
 5. Praćenje, analiza i implementacija javnih i međunarodnih politika vezanih za socijalni, kulturni, obrazovni, naučni, zabavni, umjetnički, sportski i zdravstveni život LGBTIQ osoba;
 6. Razvijanje saradnje sa domaćim i stranim LGBTIQ organizacijama, institucijama i grupama, kao i onima posvećenim sveukupnom razvoju ljudskih prava, u cilju unapređenja kvaliteta života LGBTIQ osoba u Crnoj Gori;
 7. Monitoring i unapređenje rada javnih institucija i institucija sistema u domenu poboljšanja kvaliteta socijalnog, kulturnog, obrazovnog, naučnog, zabavnog, umjetničkog, sportskog i zdravstvenog života LGBTIQ osoba.

Djelatnosti

 • Organizovanje i vođenje sigurnog prostora, u kome će se odvijati i razvijati socijalni život, druženje i kontakti pripadnika LGBTIQ zajednice,
 • Organizovanje i vođenje resursnog centra koji će biti dostupan svim LGBTIQ osobama i koji će sadržati socijalne, kulturne, obrazovne, naučne, zabavne, umjetničke, sportske i zdravstvene sadržaje,
 • Organizovanje klupskog druženja i zabava,
 • Organizovanje tematskih večeri, promocija, filmskih i drugih projekcija, dijaloga i debata, festivala, radionica, prezentacija, konferencija, seminara i drugih srodnih aktivnosti od značaja za LGBTIQ zajednicu,
 • Organizovanje i vođenje rada Kvir Biblioteke i informacionog deska za pružanje svih potrebnih informacija LGBTIQ zajednici,
 • Organizovanje savjetovališta i drugih oblika psiho-socijalne i pravne podrške LGBTIQ osobama,
 • Organizovanje sportskih događaja, takmičenja i druženja,
 • Organizovanje humanitarnog i volonterskog rada od značaja za LGBTIQ zajednicu, druge marginalizovane grupe i društvo u cjelini,
 • Vođenje magazina i online platforme posvećene socijalnom životu LGBTIQ zajednice,
 • Izdavačka produkcija u oblasti unapređenja i promocije ljudskih prava LGBTIQ osoba, zaštite od nasilja, te svih drugih oblasti od značaja za LGBTIQ zajednicu,
 • Stipendiranje LGBTIQ studenata i mladih LGBTIQ stvaralaca, čiji je rad i uspjeh prepoznat kao rad od značaja za LGBTIQ zajednicu u Crnoj Gori; kao i stipendiranje osoba koje pomažu LGBTIQ zajednicu,
 • Učešće u praćenju stvaranja i implementacije različitih politika od značaja za LGBTIQ zajednicu u Crnoj Gori,
 • Ostvarivanje saradnje sa Vladom Crne Gore i svim relevantnim ministarstvima, državnim institucijama i javnim ustanovama,
 • Ostvarivanje saradnje sa međunarodnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i predstavništvima međunarodnih organizacija u Crnoj Gori,
 • Realizacija aktivnosti iz domena promocije i razvoja kvir kulture, unapređenja nacionalne obrazovne politike i programa, osnaživanja razvoja naučno-obrazovnih programa, zaštite seksualnih radnika i radnica, podrške migranitima i tražiocima azila, promocije rodne ravnopravnosti i rodnog balansa, te implementacije aktivnosti iz domena zaštite od HIV/AIDS-a i promocije zdravih stilova života,
 • Obavljanje drugih djelatnosti od značaja za LGBTIQ zajednicu u Crnoj Gori i ciljeve Centra.