Saopštenja

Predstavljanje rezultata istraživanja stavova nastavnika/ca o LGBTI temama na sjeveru Crne Gore

Veliko nam je zadovoljstvo da predstavimo rezultate istraživanja i publikaciju pod nazivom „Istraživanje stavova nastavnika/ca i nastavnog osoblja o LGBTI temama u srednjim školama na sjeveru Crne Gore“, koju je nevladina organizacija LGBTIQ Socijalni Centar kreirala u okviru projekta „Put ka prihvatanju LGBTI učenika/ca u sjevernoj regiji Crne Gore“, a koji je finansiran od strane …

Saopštenje povodom Evropskog dana žrtava krivičnih djela

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar danas obilježavaju Evropski dan žrtava krivičnih djela, datum ustanovljen 1990. godine u Stokholmu, sa ciljem podizanja svijesti i sjećanja na žrtve krivičnih djela u Evropi. Svake godine, 15% Evropljana/ki ili 120 miliona osoba sa prostora zemalja Savjeta Evrope žrtve su ozbiljnih krivičnih djela. Preko 35% žena …

Uspostavljena saradnja LGBTIQ Socijalnog Centra i Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta

Tim LGBTIQ Socijalnog Centra održao je danas sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta posvećen uspostavljanju formalne saradnje u implementaciji projekta “Put ka prihvatanju LGBTIQ učenika/ca u sjevernoj regiji Crne Gore” i institucionalnog dijaloga u vezi sa dugoročnim prevazilaženjem postojećih potreba i problema LGBTI osoba u Crnoj Gori. Ova aktivnost je realizovana u …

Projekti

Naziv projekta: “Odgovor na negativan uticaj govora mržnje na mentalno zdravlje i sigurnost LGBTI osoba”

Donator: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore

Iznos: 17.648,85€

Trajanje: Decembar 2021 – Decembar 2022.


Naziv projekta: “Road towards acceptance of LGBTIQ students in the northern region of Montenegro”

Donator: U.S. Embassy in Podgorica

Iznos: 21.990 $

Trajanje: Oktobar 2021 – Oktobar 2022.


Naziv projekta: “Bezbjednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu”

Donator: Građanska alijansa / Grupa 484

Iznos: 4.390 €

Trajanje: Avgust 2021 – Mart 2022.


Naziv projekta: “Fighting discrimination during COVID-19 crisis”

Donator: Council of Europe

Iznos: 5.360 €

Trajanje: Jun 2020 – Septembar 2020.


Naziv projekta: “Sloboda okupljanja LGBTIQ osoba na lokalnom nivou”

Donator: Institut Alternativa

Iznos: 6.120 €

Trajanje: Maj 2020 – Novembar 2020.


Naziv projekta: “Dnevni centar za razvoj socijalnog, kulturnog i društvenog života LGBTIQ zajednice”

Donator: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore

Iznos: 19.440 €

Trajanje: Novembar 2019 – Novembar 2020.


Naziv projekta: “Socijalni i društveni centar za LGBTIQ zajednicu – SOGI Centar”

Donator: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore

Iznos: 14.280 €

Trajanje: Decembar 2018 – Decembar 2019.


Naziv projekta: “Unaprjeđenje kvaliteta života LGBTI osoba na lokalnom nivou , kroz izgradnju kapaciteta policije, tužilaštva i lokalnih samouprava”

Donator: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore

Nosilac: Građanska alijansa

Iznos: 14.914 €

Trajanje: Decembar 2018 – Decembar 2019.


Naziv projekta: “LGBTIQ zajednica i izbori u Crnoj Gori”

Donator: ILGA-Europe

Nosilac: LGBT Forum Progres

Iznos: 3.318 €

Trajanje: Februar 2018 – Jun 2018.


Naziv projekta: “Socijalna zaštita i sklonište za pripadnike LGBT zajednice”

Donator: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Nosilac: Građanska alijansa

Iznos: 11.380 €

Trajanje: Maj 2017 – Maj 2018.

Podržite nas

Ukoliko želite da finansijski podržite rad LGBTIQ Socijalnog Centra i time omogućite nesmetano odvijanje naših programa i aktivnosti, to možete uraditi uplatom na tekući račun:

510-89918-43

uz naznaku “Donacija”.


Za uplate iz inostranstva, preuzmite Instrukcije za plaćanje.

For foreign payments, please download Payment instructions.