Mentalno zdravlje nije tabu!

Predstavljamo video “Mentalno zdravlje nije tabu!”, koji je kreiran u cilju promocije principa nediskriminacije i zaštite mentalnog zdravlja LGBTI osoba u Crnoj Gori.

Ohrabrujemo sve LGBTI osobe u Crnoj Gori da potraže stručnu podršku kada god im je potrebna i aktivno brinu o svom mentalnom zdravlju.

Zahvaljujemo se Ivani Čogurić, Darku Saveljiću, Bojani Jokić i Aleksandru Dragićeviću na doprinosu i slanju jasne poruke o značaju očuvanja mentalnog zdravlja, kao i Mladenu Ivanoviću na izradi ovog veoma značajnog videa.

Video je kreiran u okviru projekta “Doprinos zaštiti od diskriminacije i otvoren pristup servisima podrške za LGBTI osobe” koji je finansiran od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore. Stavovi izraženi u videu su stavovi autora i ne odražavaju stavove Ministarstva kao donatora.