Resursi za učenike/ce i nastavnike/ce

Publikacija: Istraživanje stavova nastavnika/ca i nastavnog osoblja o LGBTI temama u srednjim školama na sjeveru Crne Gore


Informativni materijali: poster | liflet   


Ključni termini vezani za LGBTI zajednicu: LGBTI pojmovnik 2022 


Publikacija: Resursni priručnik za rad nastavnika/ca i nastavnog osoblja sa LGBTI osobama u srednjim školama


Trening program za edukaciju o inkluziji i LGBTI pravima za nastavnike/ce u srednjim školama


Materijali i sadržaji objavljeni na ovoj stranici su nastali u okviru projekta “Put ka prihvatanju LGBTIQ učenika/ca u sjevernoj regiji Crne Gore“, koji je finansiran od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav State Department-a/Vlade SAD-a.