Održano predavanje Homofobija i nacionalizam

Muharem Bazdulj, jedan od najznačajnijih i najčitanijih pisaca, kolumnista, esejista sa naših prostora održao je 18.02. predavanje pod nazivom ,,Homofobija i nacionalizam” u SOGI centru u Podgorici. Tom prilikom Bazdulj je istakao da se, po njegovom mišljenju problem nalazi u mistifikaciji tradicionalnog poimanja porodice, kao osnovne ćelije društva, naglašavajući da se i dalje ovaj pojam sagledava uz primjese dogmatizma. Osvrćući se na uvezanost nacionalizma i homofobije, prisjetio se da nacionalisti ne moraju biti nužno homofobi, te je napravio podjelu na različite vrste nacionalizma, naglašavajući da je kod nas riječ o dominantno folklornom i etno nacionalizmu.

Druženje sa pripadnicima LGBTIQ zajednice, kao i gostima koji su bili veoma motivisani za interaktivni razgovor sa piscem završio je govorenjem svojih stihova ,Nek bog blagosilja Jugoslaviju’.

Predavanje su organizovali LGBTIQ Socijalni Centar u partnerstvu sa LGBT Forum Progresom i Gradjanskom Alijansom. Projekat “Dnevni centar za LGBTIQ osobe” finansijski podržava Ministarstvo za ljudska o manjinska prava Crne Gore.

LGBTIQ nije mit, nego civilizacijska vrijednost

Prof. dr Tatjana Đurišić Bečanović sinoć je u SOGI Centru u Podgorici održala predavanje „Mitska osnova LGBTIQ prava“.

Tom prilikom prof. Đurišić-Bečanović je istakla da antička Grčka i te kako ima senzibiliteta ka istopolnim odnosima, te da je pitanje seksualne orjentacije civilizacijsko pitanje koje je bilo uvažavano sve dok hrišćanstvo svojim rigidnim stavovima i sagledavanjima nije krenulo u obračun utemeljen na tezi ko koga smije da voli.

Tokom predavanja prof. Đurišić-Bečanović se prisjetila mita o Zevsu koji nije odolio fizičkoj ljepoti muškarca, nakon čega se osvrnula i na mit o Narcisu, konstatujući pri tom da je u osnovi ovog mita zagledanost u sebe. Pripadnike i pripadnice LGBTIQ zajednice pozvala je da se zagledaju u sebe i da se zavole, jer prema njenim riječima to je jedini put ka ozdravljenju i duhovnom opstanku. Profesorica je zaključila da se zajednica nalazi na stalnom udaru, da je izložena pritiscima i netoleranciji, a da se njihov položaj može i mora mijenjati jedino konstantnom saradnjom institucija i dobromislećih pojedinaca.

Nakon predavanja prisutni i predavačica su dekorisali prostorije SOGI Centra, te organizovali zajedničko pisanje pisma Deda Mrazu u kome konstatuju da su „Bili dobri ove godine, međutim mnogi nijesu bili dobri prema nama”. Od njega su poželjeli da se ljubav useli u njihova i srca njihovih bližnjih, da se više razumijemo i slušamo, da gledamo dalje, čujemo bolje i tražimo više; a kako konstatuju, ostale želje ispuniće sami.

Ova aktivnost je realizovana kroz projekat „Dnevni centar za razvoj socijalnog, kulturnog i društvenog života LGBTIQ zajednice“ koji podržava i finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore

Tim nevladine organizacije LGBTIQ Socijalni Centar