Održano predavanje mr Božene Jelušić u LGBTIQ Socijalnom Centru

Mr Božena Jelušić održala je predavanje u LGBTIQ Socijalnom Centru na temu „Sedam godina od prve crnogorske Povorke ponosa – gdje smo danas?“.

Na početku predavanja gospođa Jelušić se osvrnula na proces koji je prema njenom mišljenju u Crnoj Gori zaobišao suštinu kada je u pitanju LGBTIQ zajednica, prilikom čega je konstatovala da iako postoje neminovni važni pomaci u položaju zajednice danas u odnosu na početak ovog pokreta u našoj zemlji još uvijek ne možemo govoriti ni o približno jednakim pravima sa hetero pripadnicima društva.

Predavačica se osvrnula i na aktuelni slučaj sa advokatom Veliborom Markovićem i njegove prijetnje upućene LGBTIQ zajednici konstatujući da ovakvi ekscesi svjedoče o živom govoru mržnje koji je izuzetno opasan, imajući u vidu da dolazi od osobe iz javnog života, odnosno nekog ko bi trebalo da zastupa prava, a ne da ih preispituje.

Ona je pri tom skrenula pažnju i na činjenicu da je advokat Marković prepoznat kao jedno od lica koja zastupaju stavove Mitropolije crnogorsko primorske, konstatujući da njihovo neograđivanje o njegove istupe svjedoči o prećutnom prihvatanju ovakvih stavova. Upravo u procesu detradicionalizacije i deklerikalizacije Božena Jelušić vidi šansu za oporavak crnogorskog društva, koje je, prema njenim riječima konstanto rastrzano između moderne i tradicionalne Crne Gore.

U svom predavanju gospođa Jelušić osvrnula se i na monoteističku dogmu, koja je, kako kaže, mizogina i nenaklonjena ženi.

S druge strane, mehanizmi poput popularne kulture i masovnih medija konstantno moraju biti rabljeni u cilju povećanja vidljivosti i edukacije društva po pitanju LGBTIQ zajednice.

Ipak, Božena Jelušić smatra da je ključ u procesu edukacije i da je to najbolji način za postizanje jednakosti, koje će se desiti kroz podizanje svijesti.

Predavanje možete pronaći i poslušati u formi podcast epizode na OVOM linku.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Dnevni centar za razvoj socijalnog, kulturnog i društvenog života LGBTIQ zajednice“ koji je finansiran od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.