Mart posvećen podršci višestruko marginalizovanim ženama

Nevladina organizacija LGBTIQ Socijalni Centar, u saradnji sa NVO LGBT Forum Progres, tokom marta mjeseca, koji je tradicionalno posvećen ženskim pravima i ženama, pružaće aktivnu podršku ženama koje su višestruko marginalizovane (LBTQ, OSI, RE i sl.) kroz niz servisa socijalne podrške, namijenjenih osnaživanju ovih kategorija žena.

Kroz ovakav pristup, cilj nam je da ženama omogućimo pristup stručnim licima koja će im pružati podršku u domenu mentalnog zdravlja, socijalnih pitanja, razvoja kapaciteta, zapošljivosti i drugih značajnih mehanizama.

Na ovaj način, težimo da osnažimo višestruko marginalizovane žene kako bi mogle da aktivnije participiraju na tržištu rada, ostvare svoja ljudska prava, te budu osnažene za učešće u društvenim tokovima.

Konačno, koristimo priliku da svim ženama čestitamo predstojeći praznik – 8. mart, Međunarodni dan žena!