Blagojević: Antifašistička ideologija neodvojiva od ljudskih prava

Sinoć je u prostorijama LGBTIQ Socijalnog Centra predavanje održala političarka Marija Blagojević na temu „Ljudska prava i politika“.

Gospođa Blagojević je na samom početku predavanja iskazala stav o važnosti djelovanja civilnog sektora u pogledu ostvarivanja ljudskih prava i neospornog poboljšanja položaja u kome se marginalizovane i diskriminisane grupe nalaze. Kako je konstatovala, djelovanje institucijama sistema, te usvajanje zakonskih okvira vezanih za ljudska prava znatno je pomognuto zahvaljujući aktivističkom djelovanju i zalaganju NVO sektora.

Predavačica je, objašnjavajući da se ljudska prava stiču, napravila paralelu između prava žena, te je prisutnima napravila presjek žena u političkom životu Crne Gore. Kako je kazala, period vidljivosti nije tako kratak i, kako se to nerijetko misli star nekoliko desetina godina, već se žene aktivnije uključuju u političke tokove gotovo od početka 20. vijeka i djelovanja Komunističke partije.

Blagojević je izrazila zadovoljstvo što iako neosporno na globalnom nivou uviđamo snaženje retrogradnih i desnih struja, Crna Gora njeguje i u njoj opstaje antifašistička ideologija, koja je, prema njenim riječima neodvojiva od ljudskih prava. U tom pogledu, Blagojević smatra da je Crna Gora najbolje uspjela da čuva i sačuva antifašizam kao najznačajnije nasleđe u odnosu na bivše jugoslovenske republike.

Gošća LGBTIQ Socijalnog Centra je istakla da je često zbunjuje nedostatak empatije određenih manjinskih grupa ili onih koji se osjećaju obespravljeno ka LGBTIQ zajednici.

Odgovarajući na pitanja prisutnih da li osnaživanje i glasnija artikulacija desničarske ideologije i u Crnoj Gori može da naškodi pravima LGBTIQ zajednice Blagojević je kazala da ipak vjeruje da u Crnoj Gori to ne može da se desi, osvrćući se na nedavno usvojen Zakon o istopolnom partnerstvu.

Bavljenje politikom, prema njenim riječima upravo treba da bude jedan od mehanizama koji će doprinositi da se prava stiču, a koncept građanske i edukovane Crne Gore jača.

Predavanje možete pronaći i poslušati u formi podcast epizode na OVOM linku.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Dnevni centar za razvoj socijalnog, kulturnog i društvenog života LGBTIQ zajednice“ koji je finansiran od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.


Održano predavanje mr Božene Jelušić u LGBTIQ Socijalnom Centru

Mr Božena Jelušić održala je predavanje u LGBTIQ Socijalnom Centru na temu „Sedam godina od prve crnogorske Povorke ponosa – gdje smo danas?“.

Na početku predavanja gospođa Jelušić se osvrnula na proces koji je prema njenom mišljenju u Crnoj Gori zaobišao suštinu kada je u pitanju LGBTIQ zajednica, prilikom čega je konstatovala da iako postoje neminovni važni pomaci u položaju zajednice danas u odnosu na početak ovog pokreta u našoj zemlji još uvijek ne možemo govoriti ni o približno jednakim pravima sa hetero pripadnicima društva.

Predavačica se osvrnula i na aktuelni slučaj sa advokatom Veliborom Markovićem i njegove prijetnje upućene LGBTIQ zajednici konstatujući da ovakvi ekscesi svjedoče o živom govoru mržnje koji je izuzetno opasan, imajući u vidu da dolazi od osobe iz javnog života, odnosno nekog ko bi trebalo da zastupa prava, a ne da ih preispituje.

Ona je pri tom skrenula pažnju i na činjenicu da je advokat Marković prepoznat kao jedno od lica koja zastupaju stavove Mitropolije crnogorsko primorske, konstatujući da njihovo neograđivanje o njegove istupe svjedoči o prećutnom prihvatanju ovakvih stavova. Upravo u procesu detradicionalizacije i deklerikalizacije Božena Jelušić vidi šansu za oporavak crnogorskog društva, koje je, prema njenim riječima konstanto rastrzano između moderne i tradicionalne Crne Gore.

U svom predavanju gospođa Jelušić osvrnula se i na monoteističku dogmu, koja je, kako kaže, mizogina i nenaklonjena ženi.

S druge strane, mehanizmi poput popularne kulture i masovnih medija konstantno moraju biti rabljeni u cilju povećanja vidljivosti i edukacije društva po pitanju LGBTIQ zajednice.

Ipak, Božena Jelušić smatra da je ključ u procesu edukacije i da je to najbolji način za postizanje jednakosti, koje će se desiti kroz podizanje svijesti.

Predavanje možete pronaći i poslušati u formi podcast epizode na OVOM linku.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Dnevni centar za razvoj socijalnog, kulturnog i društvenog života LGBTIQ zajednice“ koji je finansiran od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.


U Nikšiću održana javna debata na temu slobode okupljanja LGBTIQ osoba

Juče je u svečanoj sali Filološkog fakulteta u Nikšiću održana Javna debata na temu „Sloboda okupljanja LGBTIQ osoba na lokalnom nivou“, u organizaciji NVO LGBTIQ Socijalni Centar. Veliku zahvalnost za realizaciju ovog istorijskog događaja za LGBTIQ zajednicu u Nikšiću i Crnoj Gori dugujemo Filološkom fakultetu, kao domaćinu Javne debate.

Učesnice debate su bile prof. dr Tatjana Jovović, dekanica Filološkog fakulteta, prof. dr Biljana Maslovarić, profesorica na Filozofskom fakultetu, mr Ksenija Rakočević, aktivistkinja za ljudska prava, te Stevan Milivojević i John M. Barac, aktivisti za ljudska prava LGBTIQ osoba.

U uvodnom dijelu događaja, dekanica Filološkog fakulteta gđa Jovović osvrnula se na činjenicu da je položaj LGBTIQ zajednice u okvirima manjih sredina koje su, po pravilu, nedovoljno tolerantne na različitosti, zapravo pitanje osnovnih sloboda. Ona je istakla da sloboda nije privilegija većine, već da sloboda pripada svima, baš kao i pravo na ljubav. Takođe, naglasila je da ova debata treba da pokrene otvorenost studentske populacije prema ovakvim pitanjima i doprinese tome da se mladi ljudi ne osjećaju krivima ili manje vrijednima zbog svoje lične orijentacije i da ne moraju da se kamufliraju ispod maski preporučene normalnosti. Konačno, zaključila je time da je ovo prvi put da se u zgradi Filološkog i Filozofskog fakulteta organizuje na ovaj način tematizovana i koncipirana sesija, te izrazila otvorenost i spremnost Filološkog fakulteta da razvija ovakve teme i nadu da će one imati dobar odjek.

Profesorica na Filozofskom fakultetu gđa Maslovarić u svom uvodnom izlaganju je istakla da se upravo u zgradi u kojoj se organizuje debata njeguje kritička misao i da je upravo tu treba tražiti, iako je ona danas sporadična. Istakla je da su osnovni temelj debate, ali i svakog daljeg razgovora na ovu teme, upravo ljudska prava i da u tom domenu nema tabua i ćutnje. Napravila je osvrt na put čovječanstva od kreiranja Povelje Ujedinjenih nacija i Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima do danas, uz sve poteškoće i prepreke koje su se javljale.

Gđa Rakočević je posebno pozdravila i pohvalila spremnost i otvorenost Filološkog fakulteta za organizaciju događaja ove vrste, te istakla da je ova javna debata prvi put da ulazimo na univerzitet i na ovaj način govorimo o LGBTIQ pitanjima u akademskoj zajednici. Apostrofirala je ulogu sistema visokog obrazovanja i značaja rada sa studentima u ovom domenu. Kratko se osvrnula i na „nemilu“ 2015. godinu i tri zabrane održavanja „Nikšić prajda“, te poželjela svima inspirativnu debatu.

Gdin Milivojević je naveo da je ovo istorijski dan za LGBTIQ pokret, jer nakon pet godina pokušavanja formalizacije diskusije o ljudskim pravima LGBTIQ osoba se ona konačno realizuje u formi ove diskusije na Filološkom fakultetu. Naglasio je da je jedino ispravno i svrsishodno ići putem obrazovanja, te da promjena društva dolazi iz institucija visokog obrazovanja. Primjetio je da se dosta LGBTIQ studenata i dalje ne osjeća slobodno i ukazao na neophodnost da ove institucije postanu otvorenije.

Konačno, gdin Barac je fokus stavio na samu istoriju organizovanja javnih okupljanja LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, od prvog protesnog skupa ispred Ambasade Turske 2012. godine, preko prvih parada ponosa 2013. godine, pa sve do zabrane „Nikšić prajda“ 2015. godine i svih događaja koji su slijedili nakon toga. Takođe, ukazao je i na značaj same javne debate i projekta u sklopu kojeg se ona realizuje, kao i na ulogu koju u tom procesu ima Filološki fakultet i ostali akteri.

U drugom dijelu događaja, učesnice i učesnici javne debate, koja je organizovana u puno poštovanje mjera koje su trenutno na snazi za teritoriju Opštine Nikšić, otvorili su brojne važne i relevantne teme od značaja za LGBTIQ zajednicu u Crnoj Gori.

Dekanica Jovović je, kroz prizmu književnosti i umjetnosti uopšte, a takođe i svog akademskog iskustva na Univerzitetu Stanford i u San Francisku, ukazala na činjenicu da su LGBTIQ osobe dio izvanrednog spektra nijansi, identiteta i posebnosti koje su sastavni dio svakog društva. Govoreći o položaju LGBTIQ osoba u Crnoj Gori danas, apostrofirala je neke od najosjetljivijih socijalnih momenta, te pružila svoju ličnu i profesionalnu podršku naporima koje LGBTIQ pokret ulaže u toj borbi, što se ogleda i u realizaciji ove debate.

Profesorica Maslovarić je govorila o tome koliko je značajna uloga odraslih i njihovih stavova u procesu kreiranja stavova mladih ljudi i koliko su često negativni stavovi kod mladih upravo rezultat takvih stavova kod odraslih koji na njih utiču. Ukazala je i na moć pojedinaca u okviru sistema i sve načine na koje to može imati uticaja na ljudska prava LGBTIQ osoba.

Gđa Rakočević je pružila osvrt na zakone i norme koje su postojale kroz istoriju Crne Gore, a koje su se ticale žena u crnogorskom društvu, a kasnije i LGBTIQ osoba. Izdvojila je i neke od najupečatljivijih primjera, kao što su djelovi Zakonika knjaza Danila. Takođe, kroz analizu feminističke teorije i regionalnog feminističkog pokreta, ukazala je na činjenicu da je LGBTIQ pokret i prije nego što je formalno postojao na Balkanu bio na strani onih koji su trpjeli nasilje i diskriminaciju.

Poseban dio debate posvećen je i analizi slučaja „Nikšić prajda“, odnosno trostruke zabrane ovog događaja iz 2015. godine. Gdin Milivojević pružio je osvrt na cjelokupni tok dešavanja, od trenutka kada je ideja „Nikšić prajda“ prvi put formulisana, preko same zabrane, pa sve do aktuelnog sudskog procesa.

U neformalnom dijelu događaja, prisutni su imali prilike da od učesnica i učesnika Javne debate čuju više o konkretnim temama koje su se otvorile tokom događaja i prošire dijalog van postavljenih okvira.

Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta „Sloboda okupljanja LGBTIQ osoba na lokalnom nivou“ koji je podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta „Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru“, koji sprovodi Institut alternativa u partnerstvu sa Akcijom za ljudska prava, a podržava Evropska unija. Svi proizvodi i rezultati projekta su isključiva odgovornost LGBTIQ Socijalnog Centra i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije i Instituta alternativa.

Reagovanje na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija Radovića

Kao nevladine organizacije koje se dugo bave zaštitom ljudskih prava i sloboda LGBTI osoba u Crnoj Gori, nismo iznenađeni jučerašnjom izjavom mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija Radovića, koji nastavlja sa iskazivanjem netolerancije i mržnje prema LGBTI zajednici.

Gospodin Radović ne samo da opet crta mete na leđima društvene grupe koja se ionako nalazi u nepovoljnom položaju, već saopštava i niz neutemeljenih navoda vezanih za pitanja homoseksualnosti i istopolnih partnerstava. Ovakve izjave imaju nesagledive posljedice po LGBTI osobe, a pogotovo u veoma zapaljivoj klimi kakva je u Crnoj Gori ovih sedmica i mjeseci.

Dovođenje u vezu homoseksualnosti i abortusa ili „čedomorstva“ kako ga gospodin Radović naziva, služi jedino da se kod crnogorske javnosti stvori dodatna mržnja i predrasude prema LGBTI osobama, te otvori prostor za različite napade na pojedince koji su dio ove zajednice. Elementarno poznavanje stvarnosti ne ide u prilog ovoj paraleli, niti je ona na bilo koji način utemeljena u činjenicama.

Zatim, poređenje čiste i nedvosmislene ljubavi koja postoji između osoba istog pola sa ubistvom i čovjekoubistvom je, u najmanju ruku, šokantna izjava čak i za gospodina Radovića, koji ni ranije nije „štedio“ LGBTI zajednicu u svojim javnim nastupima. Ipak, ovakve konstatacije su duboko zabrinjavajuće i predstavljaju neosnovane napade na sve nas.

U obavezi smo još i da naglasimo da u Crnoj Gori niko ne razgovara o istopolnim brakovima, niti je životno partnerstvo o kome će se u Skupštini Crne Gore raspravljati isto što i istopolni brak, sa čime su gospodin Radović i pravni stručnjaci sa kojima sarađuje veoma dobro upoznati.

Odgovornost koju imamo prema LGBTI osobama u Crnoj Gori i njihovom elementarnom ljudskom dostojanstvu nam ne dozvoljava da javno ne odreagujemo na jučerašnju izjavu gospodina Radovića. Ovim putem ga pozivamo da se suzdrži od daljih izjava protiv LGBTI zajednice, koliko god je to moguće, jer su posljedice koje njegove riječi imaju po život i bezbjednost LGBTI osoba u Crnoj Gori višestruke. Cijenimo da će, kao duhovnik, sagledati i ove činjenice prije davanja daljih negativnih ocjena na račun svih nas.

Bojana Jokić, LGBT Forum Progres
John M. Barac, LGBTIQ Socijalni Centar
Ksenija Rakočević, Hiperion

Zajedno obilježavamo i slavimo Mjesec ponosa

Jun je izabran za Mjesec ponosa LGBTIQ osoba u znak sjećanja na Stonewall pobunu, koja se dogodila 28. juna 1969. godine, a koja je pokrenula proces promjena za ljudska prava i društveni položaj LGBTIQ osoba širom svijeta.

Ovog mjeseca okupljamo se u zajedništvu, solidarnosti i prijateljstvu, a Mjesec ponosa jeste i pravo vrijeme da se osvrnemo na prepreke koje je LGBTIQ zajednica u Crnoj Gori uspješno savladala i one sa kojima se još uvijek suočava.

Danas, kada se širom svijeta vijore naše zastave i kada smo ponosni na sve što smo postigli tokom cijele decenije pokreta u našoj zemlji, ne možemo a da se ne prisjetimo da mnogi od nas i dalje žive u izolaciji, strahu od nasilja i brojnim problemima u svakodnevnom životu.

Mjesec ponosa nas uči prihvatanju različitosti, a kroz proslavu ovog mjeseca ne borimo se samo za ravnopravnost i ljudska prava, već i za slobodu izbora, ljubav, obrazovnu reformu, istopolna partnerstva i ponosnu slobodu.

Kao rezultat toga, tokom ovog mjeseca održavaju se mnogi ponosni događaji kojima je prepoznat uticaj koji su LGBTIQ osobe imale na cijeli svijet.

Mjesec ponosa obilježićemo različitim aktivnostima i događajima, a sve zainteresovane pozivamo da informacije o istim potraže u narednim danima na društvenim mrežama nevladinih organizacija LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar.

Slobodan život počinje ponosom!

Bojana Jokić, LGBT Forum Progres
John M. Barac, LGBTIQ Socijalni Centar
Ksenija Rakočević, Hiperion

Saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije

Danas LGBTIQ zajednica u Crnoj Gori i širom svijeta obilježava IDAHOBIT – Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije.

Ovaj datum ustanovljen je sa ciljem da se donosiocima odluka, javnosti i medijima ukaže na potrebu suzbijanja nasilja, diskriminacije i odbacivanja LGBTIQ osoba. Na današnji dan 1990. godine Svjetska zdravstvena organizacija zvanično je uklonila homoseksualnost sa liste bolesti i mentalnih poremećaja, nakon čega je 17. maj  postao prepoznatljiv simbol borbe za jednakost svih LGBTIQ osoba.

Tokom prethodne godine, LGBTIQ Socijalni Centar i LGBT Forum Progres organizovali su mnogobrojne aktivnosti koje su imale za cilj podizanje vidljivosti, izgradnju i jačanje LGBTIQ zajednice, kao i podsticanje konstruktivnog dijaloga sa predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora, a sve u cilju zajedničkog formulisanja rješenja za izazove sa kojima se svakodnevno susreću LGBTIQ osobe u crnogorskom društvu.

Naše organizacije će nastaviti da i u budućnosti da insistiraju na unaprjeđenju pravnog i društvenog položaja LGBTIQ osoba, primjeni zakonodavstva i strateških dokumenata, kao i senzibilisanju i edukaciji javnosti potrebama i problemima LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori.

Tradicionalno, ovaj datum obilježavamo različitim akcijama i aktivnostima koje doprinose socijalizaciji i vidljivosti LGBTIQ zajednice. Međutim, poštujući mjere NKT-a i Vlade Crne Gore koje imaju za cilj da sve nas zaštite od rizika i opasnosti COVID-19 pandemije, ovogodišnju proslavu odlažemo dok se za to ne stvore bezbjedni uslovi.

Do tada, u znak podrške i afirmacije cjelokupne crnogorske LGBTIQ zajednice, na prostorijama LGBTIQ Socijalnog Centra u Podgorici istaknuta je zastava duginih boja, koja će ponosno da šalje poruku da su LGBTIQ osobe dio crnogorske stvarnosti.

John M. Barac, LGBTIQ Socijalni Centar

Bojana Jokić, LGBT Forum Progres

 

Podrška u borbi protiv COVID-19 pandemije

U dogovoru sa LGBT Forum Progresom odlučili smo da Vladi Crne Gore i Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti ponudimo na raspolaganje kapacitete sa kojima trenutno raspolažemo, koliko god oni trenutno bili mali i ograničeni, kako bi dali svoj doprinos u borbi protiv COVID-19 pandemije.

Svjesni činjenice da je borba protiv ovog opasnog virusa obaveza i odgovornost svih društvenih aktera i pojedinaca, na raspolaganje NKT-u smo stavili prostor SOGI Centra za LGBTIQ zajednicu u Podgorici, sa svojim smještajnim kapacitetima, te iskazali spremnost da volonterski podržimo rad Crvenog krsta u pružanju pomoći koja je od vitalnog značaja za najranjivije u društvu.

Ovim putem pozivamo i druge nevladine organizacije da pomognu u borbi koja je pred nama, u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima, jer je to obaveza svih nas.

Uz solidaran pozdrav, #ostanidoma!

John M. Barac, LGBTIQ Socijalni Centar
Bojana Jokić, LGBT Forum Progres

Održano predavanje Homofobija i nacionalizam

Muharem Bazdulj, jedan od najznačajnijih i najčitanijih pisaca, kolumnista, esejista sa naših prostora održao je 18.02. predavanje pod nazivom ,,Homofobija i nacionalizam” u SOGI centru u Podgorici. Tom prilikom Bazdulj je istakao da se, po njegovom mišljenju problem nalazi u mistifikaciji tradicionalnog poimanja porodice, kao osnovne ćelije društva, naglašavajući da se i dalje ovaj pojam sagledava uz primjese dogmatizma. Osvrćući se na uvezanost nacionalizma i homofobije, prisjetio se da nacionalisti ne moraju biti nužno homofobi, te je napravio podjelu na različite vrste nacionalizma, naglašavajući da je kod nas riječ o dominantno folklornom i etno nacionalizmu.

Druženje sa pripadnicima LGBTIQ zajednice, kao i gostima koji su bili veoma motivisani za interaktivni razgovor sa piscem završio je govorenjem svojih stihova ,Nek bog blagosilja Jugoslaviju’.

Predavanje su organizovali LGBTIQ Socijalni Centar u partnerstvu sa LGBT Forum Progresom i Gradjanskom Alijansom. Projekat “Dnevni centar za LGBTIQ osobe” finansijski podržava Ministarstvo za ljudska o manjinska prava Crne Gore.

LGBTIQ nije mit, nego civilizacijska vrijednost

Prof. dr Tatjana Đurišić Bečanović sinoć je u SOGI Centru u Podgorici održala predavanje „Mitska osnova LGBTIQ prava“.

Tom prilikom prof. Đurišić-Bečanović je istakla da antička Grčka i te kako ima senzibiliteta ka istopolnim odnosima, te da je pitanje seksualne orjentacije civilizacijsko pitanje koje je bilo uvažavano sve dok hrišćanstvo svojim rigidnim stavovima i sagledavanjima nije krenulo u obračun utemeljen na tezi ko koga smije da voli.

Tokom predavanja prof. Đurišić-Bečanović se prisjetila mita o Zevsu koji nije odolio fizičkoj ljepoti muškarca, nakon čega se osvrnula i na mit o Narcisu, konstatujući pri tom da je u osnovi ovog mita zagledanost u sebe. Pripadnike i pripadnice LGBTIQ zajednice pozvala je da se zagledaju u sebe i da se zavole, jer prema njenim riječima to je jedini put ka ozdravljenju i duhovnom opstanku. Profesorica je zaključila da se zajednica nalazi na stalnom udaru, da je izložena pritiscima i netoleranciji, a da se njihov položaj može i mora mijenjati jedino konstantnom saradnjom institucija i dobromislećih pojedinaca.

Nakon predavanja prisutni i predavačica su dekorisali prostorije SOGI Centra, te organizovali zajedničko pisanje pisma Deda Mrazu u kome konstatuju da su „Bili dobri ove godine, međutim mnogi nijesu bili dobri prema nama”. Od njega su poželjeli da se ljubav useli u njihova i srca njihovih bližnjih, da se više razumijemo i slušamo, da gledamo dalje, čujemo bolje i tražimo više; a kako konstatuju, ostale želje ispuniće sami.

Ova aktivnost je realizovana kroz projekat „Dnevni centar za razvoj socijalnog, kulturnog i društvenog života LGBTIQ zajednice“ koji podržava i finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore

Tim nevladine organizacije LGBTIQ Socijalni Centar